Et Nissi vald kasvaks taas!

Et Nissi vald kasvaks taas!
Et Nissi vald kasvaks taas!

pühapäev, 29. september 2013

Et peale valimisi ei peaks häbenema...

Käesolevad - 2013 KOV valimised on Nissi vallas juba märgi maha pannud.
Ei mäleta, et kunagi varem oleks valimisvõitlus läinud nii tuliseks, kui just nende valimiste puhul. Kasutusele on võetud kõiksugu vahendid ning vähemalt esmapilgul võib küll väita, et mõningatel juhtudel on mindud ka üle hea maitse piiri.
Kutsume kõiki asjaosalisi 
(kaasa arvatud Valimisliit Minu Inimesed kandidaate) pidama kinni heast valimistavast, et peale valimisi saaksime üksteisele ausalt, ilma häbenemata silma vaadata ning üheskoos hea seista Nissi valla tuleviku eest.
Allpool meeldetuletuseks hea valimistava tekst: 

Hea valimistava 

Hea valimistava on koostatud selleks, et tõsta valijate teadlikkust, tagada 
valimiskampaaniates ausa mängu põhimõtete järgimine ning tugevdada demokraatiat. Igal inimesel on õigus jälgida hea tava järgimist valimiskampaaniates ning juhtida teiste tähelepanu konkreetsetele tegudele, lubadustele või reklaamidele, mis hea tava põhimõtetega vastuollu lähevad. 
Hea valimistavaga ühinenud erakonnad lubavad juhinduda kohalike omavalitsuste, Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel alljärgnevast:

Valimiskampaania rahastamine

Läbipaistvuse tagamiseks rahastatakse kõik valimiskampaaniaga seotud kulud üksnes 
erakonna eelarve kaudu. 

Avaliku võimu kasutamine erakonna huvides

Riigi- või kohaliku omavalitsuse asutustes mittepoliitilistel ametikohtadel töötavad 
isikud ei osale oma tööajast erakondlikus valimiskampaanias. 
Maksumaksja poolt ülal peetavad meediakanalid peavad olema võrdsetel tingimustel 
kättesaadavad kõigile valimistel osalevatele erakondadele. 
Avalikke vahendeid, välja arvatud erakondadele riigieelarvest määratud 
tegevustoetus, kasutatakse vaid tingimustel, mis on kättesaadavad ka teistele 
valimistel osalevatele erakondadele. 

Sisuline kampaania ja valimislubadused

Valimiskampaania teemaringi määrab enam ühiskondlik olulisus ning vähem lihtsus ja atraktiivsus. 
Hoidutakse valijate hirmutamisest ja äraostmisest ning rahvusliku, sotsiaalse, rassilise või muu grupikuuluvuse kaudu vastuseisu õhutamisest.
Valimisreklaamile eelistatakse kampaanias kohtumisi valijatega, väitlusi, artikleid ja vestlussaateid. 
Valimislubadused on seotud valitava esinduskogu pädevusega, keskenduvad enam plaanitavale poliitikale, mitte mõne konkreetse isiku või grupi headele või halbadele omadustele. 
Rahaliselt hinnatava valimislubaduse puhul tuuakse välja nende maksumus ja 
tuluallikas. 

Kandidaadid 
Valimisnimekirja kantud kandidaadid teatavad hiljemalt aktiivse valimisagitatsiooni alguseks avalikult, kas nad asuvad valituks osutumise korral esinduskogusse tööle. 
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar